Dobrý deň,

touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o poukázanie 2 % z Vašich daní pre občianske združenie Young art show.

Rovnako by sme radi ešte raz využili túto príležitosť a poďakovali Vám za 2 % z Vašich daní v minulosti. 

Nanešťastie počas hackerského útoku bol web www.yas.sk napadnutý a zničený. Všetka zdokumentovaná práca musí byť nanovo nahratá na web. 

V súčasnosti pracujeme so spoločnosťou BIGBRANDING na príprave nového webu, ktorý je už spustený na doméne www.yas.sk, ale ešte treba dopracovať obsah.

Touto cestou získané financie boli v minulosti používané na zabezpečenie realizácie kultúrno-spoločenských podujatí, zameraných najmä na prezentáciu v oblasti výtvarného umenia. Do roku 2017 to bol najmä projekt Young art show. Získané financie z podielu 2 percent z daní za posledné roky boli použité na realizáciu menších projektov prezentujúcich výtvarné umenie. V tomto duchu by sme radi pokračovali a zozbierané financie ďalej využívali na aktivity spojené s prezentáciou výtvarného umenia v rozsahu, v akom budú môcť byť realizovateľné. 

Ďakujeme veľmi pekne.

Jednoducho doplňte svoje údaje do pre rok 2022 nového editovateľného tlačiva:

potrebné údaje:

IČO: 422 884 61
Obchodné meno (názov): YOUNG ART SHOW

Ďakujem,

s pozdravom 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

VRSTVY – MONITUS
LAYERS – MONITUS

Autor / Author
Martin Ševčovič
Martin Sevcovic

Kurátorka / Curator
Alena Vrbanová
Alena Vrbanova

Trvanie výstavy / Exhibition presented
od 30. decembra 2021 do 30. januára 2022
from 30 December 2021 to 30 January 2022

Online katalóg / Online Catalogue:
tu / here

Organizátor / Organizer
Young art show - Občianske združenie
Young art show - Non profit Organization

Realizáciu grafických listov a katalógu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.

katalóg k výstave / catalogue

When Message is a Frozen Image
Когда Сообщение - это Застывший Образ

Paralelný program / The Parallel Program of / Параллельная программ

8. Moskovského medzinárodného bienále súčasného umenia
8th Moscow International Biennale of Contemporary Art
8-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Autori / Authors / Xудожники
Anabela Sládek a Martin Ševčovič
Anabela Sladek & Martin Sevcovic
Анабела Сладек и Мартин Шевчович

Trvanie výstavy / Exhibition presented / Выставка проходит
od 12. decembra 2019 do 15. januára 2020
from 12 December 2019 to 15 January 2020
с 12 декабря 2019 до 15 январь 2020

Galéria Slovenského inštitútu v Moskve
Gallery of The Slovak Institute in Moscow
Галерея Словацкого института в Москве

Organizátor / Organizer / Oрганизатор
Slovenský inštitút v Moskve a Young art show - Občianske združenie
The Slovak Institute in Moscow & Young art show - Non profit Organization
Словацкий институт в Москве & Young art show - Некоммерческая организация

ISBN 978-80-972813-5-9

katalóg z výstavy / catalogue from the exhibition

METHEXIS

PARALELNÝ PROGRAM / THE PARALLEL PROGRAM / ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

7. MOSKOVSKÉHO MEDZINÁRODNÉHO BIENÁLE SÚČASNÉHO UMENIA
7th MOSCOW INTERNATIONAL BIENNALE OF CONTEMPORARY ART
7-я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Autori / Authors / Xудожники
PATRÍCIA KOYŠOVÁ & MARTIN ŠEVČOVIČ
Патриция Койшова и Мартин Шевчович

Kurátor/ Curator / Куратор
ALENA VRBANOVÁ
Алена Врбанова

Október / October / Oктября 2017

Galéria Slovenského Inštitútu v Moskve
Gallery of Slovak Institute in Moscow
Галерея Словацкого института в Москве

Organizátor / Organizer / Организатор
Slovenský Inštitút v Moskve
Slovak Institute in Moscow
Словацкий институт в Москве
a / & / и
Young art show - Občianske združenie
Young art show - Non profit Organization

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Supported using public funding by Slovak Arts Council.
При финансовой помощи Словацкого фонда поддержки искусства.

ISBN 978-80-972813-0-4

Young art show, civic association
Slnečná 371/18,s
922 10 Trebatice


IČO: 422 884 61
DIČ: 202 359 2241
yas@yas.sk