Srdečne Vás aj Vašich známych pozývame na výstavu
YOUNG ART SHOW 10
60 mladých výtvarníkov zo
Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Srbska, Ruska, Španielska, Rumunska, Estónska a Veľkej Británie

We would like to invite you to the exhibition
YOUNG ART SHOW 10 
60 young artists from
Slovakia, Czech Republic, Poland, Germany, Serbia, Russia, Spain, Romania, Estonia, United Kingdom

Termín konania výstavy
od 3. do 29. októbra 2017

Exhibition presented
From 3th to 29th October 2017

slávonostná FINISÁŽ
piatok, 27. októbra 2017 o 19:00

festive ENDING CEREMONY
Friday, 27th October 2017 at 7 pm
v / in
DOME UMENIA PIEŠŤANY, Nábrežie Ivana Kraska 1, 921 01 Piešťany, Slovensko

Vstup VOĽNÝ / entry FREE
utorok - piatok: 14.oo – 17.oo, sobota - nedeľa: 14.oo – 18.oo, pondelok: ZATVORENÉ

Slávnostná finisáž výstavy sa bude konať v piatok 27. 10. 2017 o 19:00 vo Veľkej sále Domu umenia Piešťany. Na módnej prehliadke počas finisáže predvedú svoje kolekcie módni dizajnéri Petra Kovacs, Tatiana Ďurkovová, Adela Babinská, Valéria Kršiaková, a Ondrej Forus. Program bude obohatený vystúpením klaviristu Jána Raua a rappera VLADISA. Počas finisáže budú môcť návštevníci ochutnať špeciality z dielne študentov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera.

The festive Ending Ceremony will be presented in the Hall of Theatre, House of Arts in Piestany on 27th of October 2017 at 7 pm. The fashion show will present collections of the fashion designers Petra Kovacs, Tatiana Ďurkovová, Adela Babinská, Valéria Kršiaková a Ondrej Forus. The performance on the stage will be present by Jan Rau - piano and rapper VLADIS. As a part of the festive Ending Ceremony it will be possible to taste the specialties from students of The Hotel Academy of Louis Winter in Piestany.

Občianske združenie Young art show v spolupráci s Domom umenia v Piešťanoch, s finančnou podporou Mesta Piešťany, EKOM s.r.o., ALFOPA KOŠICE s.r.o., NEUSTÁLE s.r.o., QUEENBEE.SK, DOFA s.r.o., BEELI s.r.o.,
a s podporou partnerov.
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kontakt: martinsevcovic@gmail.com 0911 254 228

link na katalóg z výstavy / link to catalogue

OUT & IN

Paralelný program / The Parallel Program of / Параллельная программа

6. Moskovského medzinárodného bienále mladých výtvarníkov
6th Moscow International Biennale for Young Art
6 Московской международной биеннале молодого искусства

Autori / Authors / Xудожники
Martin Ševčovič a Peter Čintalan
Martin Sevcovic & Peter Cintalan
Мартин Шевчович и Петер Чинталан

Kurátor / Curator / Куратор
Martin Ševčovič
Martin Sevcovic
Мартин Шевчович

Trvanie výstavy / Exhibition presented / Выставка проходит
od 11. júla 2018 do 13. augusta 2018
from 11th of July 2018 to 13th of August 2018
с 11 июля 2018 г. по 13 августа 2018 г.

Galéria Slovenského inštitútu v Moskve
Gallery of The Slovak Institute in Moscow
Галерея Словацкого института в Москве

Organizátor / Organizer / Oрганизатор
Slovenský inštitút v Moskve a Young art show - Občianske združenie
Slovak Institute in Moscow & Young art show - Non profit Organization
Словацкий институт в Москве & Young art show - Некоммерческая организация

ISBN 978-80-972813-2-8

KATALÓG K VÝSTAVE

FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY

Link na článok

Výstava s názvom OUT & IN prezentuje výber z tvorby dvoch súčasných slovenských vizuálnych tvorcov Martina Ševčoviča (1983) a Petra Čintalana (1984).  Samotný názov napovedá, že sa autori zaoberajú problematikou človeka. Sledujú vzťahy medzi prostredím (OUT), ktoré má vplyv na transformáciu vnútornej (IN) stránky človeka.

Ševčovič sa na výstave prezentuje kolekciu závesných obrazov, ktoré nazýva Stavebné prvky mentálnych individualít. Vytvorené sú pomocou experimentálneho technologického postupu, odtláčania takzvanej tekutej matrice, ktorý vynašiel počas doktorandského štúdia. Tekutá matrica je netradičný spôsob vytvárania odtlačku z minerálnych roztokov, vďaka ktorým získavame odtlačok, ktorý je v procese. Práve proces zmeny je kľúčovým v prepojení na obsahovú stránku výtvarného programu autora. Hlavným cieľom prezentovaných výtlačkov je vytvorenie abstraktných zobrazení - vizuálnych znakov, ktoré odkazujú na takzvané Stavebné prvky mentálnych individualít. Jedná sa o výtvarné zobrazenie ľudskej osobnosti, ktorá má možnosť zmeny, tak ako sedimenty odtlačkov z tekutej matrice, ktoré sú neustále v procese transformácie. ˶V jeho dielach nachádzame reflexie druhej prírody (Hegel) - civilizačnej, umelej, produkovanej, pričom hľadá obrazy jej zvyškovej sublimovanej krásy....subtílne kumulované vrstvy, ktoré asociujú pomalé, no nezvratné procesy zmien (transformácie) a ich sedimenty."[1]

Čintalan sa prezentuje dvomi kolekciami fotografií. Prvá kolekcia nesie názov Vzorky, kde pomocou média fotografie dokumentoval proces zmeny na Ševčovičových odtlačkoch z tekutých matríc. Fotografický záznam objektov v čase vzniku a s odstupom času sprostredkováva pozorovateľovi proces hľadania, objavovania i zmeny.  V druhej séria sérii fotografií s názvom Factor autor poukazuje na vplyv vonkajšieho prostredia na fotografovaný objekt. Sleduje odraz okolitého prostredia, ktorý vytvára jedinečný ,,odtlačok,, na povrchu nosiča v okamihu vzniku fotografického záznamu.

Výstava je zaradená medzi paralelné programy 6. Moskovského medzinárodného bienále mladých výtvarníkov. Lucrezia Calabrò Visconti, kurátorka hlavného projektu bienále navrhla pre rok 2018 spoločnú tému s názvom Abrakadabra˶Slovo abrakadabra má starobylý pôvod. Pri vyslovovaní zaklínadla "Abracadabra!" mu boli pripisované magické schopnosti už v časoch pohanského staroveku. Znamenalo to uvoľnenie procesu schopného transformovať realitu... Imaginárna a transformačná sila týchto niekedy menej významných, niekedy skrytých, príbehov upriamuje pozornosť na obsah témy projektu Abracadabra"[2]. Práve schopnosť transformácie, procesu zmeny, je kľúčovým aj v tvorbe Ševčoviča, ktorú Čintalan v cykle Vzorky dokumentuje. Odtlačok, ktorý sa ,,zázračne,, transformuje pôsobením vonkajších vplyvov a fyzikálnych zákonitostí do podoby, kde čaká na ďalšiu vlnu premeny.

[1] VRBANOVÁ, Alena. Methexis : katalóg k výstave, Trebatice : OZ Young art show, 2017. 37 s. ISBN 978-80-972813-0-4 s. 4.

[2] VISCONTI, Calabrò Lucrezia. RUSSIAN ART & CULTURE. Heslo Abracadabra. [online].[citované 2018-20-06]. Dostupné na internete: https://www.russianartandculture.com/open-call-artists-curators-6th-moscow-international-biennale-young-art/

Zborník z konferencie / The Catalogue from the Conference

Young art show, civic association
Slnečná 371/18,s
922 10 Trebatice


IČO: 422 884 61
DIČ: 202 359 2241
yas@yas.sk