Grafický cyklus Explikujú interpretáciu

Popis

Viac informácií v katalógu / More informations in catalogue

Z cyklu Explikujú interpretáciu / From the cycle Explicate Interpretation, 2021, grafický list; tlač z výšky (autorská technika) / graphic letter; relief print (author's technique), 100 x 70 cm

Z cyklu Explikujú interpretáciu / From the cycle Explicate Interpretation, 2021, grafický list; hĺbkotlač (autorská technika) / graphic letter; intaglio (author's technique), 100 x 70 cm

 

Technický list:

Cyklus grafických listov tlačených formou tlače z hĺbky, tlače z výšky alebo ich kombináciou.

98 ks grafických listov z cyklu Explikujú interpretáciu

 

rozmery papiera: 100 x 70 cm

rozmery matríc: 75 x 50 cm

forma tlače: tlače z hĺbky, tlače z výšky alebo ich kombináciou

technika: autorská technika, štrukturálna grafika na hliníkovej matrici

Young art show, civic association
Slnečná 371/18,s
922 10 Trebatice


IČO: 422 884 61
DIČ: 202 359 2241
yas@yas.sk
angle-double-left