O projekte

O projekte YAS?

YOUNG ART SHOW je výstava výtvarného umenia. YAS predstavuje projekt, ktorý poskytuje priestor pre komunikáciu a prezentáciu mladým začínajúcim výtvatníkom v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany. Projekt je zameraný najmä na študentov a absolventov domácich a zahraničných vysokých umeleckých škôl. Publiku ponúka náhľad do časti súčasného slovenského a zahraničného výtvarného umenia.

Organizátori Stiahnuť katalóg 2016

Slovenčina

Dobrý deň,

totou cestou si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o poukázanie 2 percent z Vaších daní pre Občianske združenie Young art show.

Chcem darovať 2% z mojich daní

Ako poukázať % dane pre Občianskemu združeniu Young art show?


Ak ste zamestnanec:

Ak ste zamestnanec a nevykonávali ste v roku 2015 dobrovoľnícku činnosť, môžete poukázať 2%. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2015, máte možnosť venovať 3% z dane (požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce).

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2016 o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane fyzickej osoby.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zaplatenej dane Občianskemu združeniu Young art show spolu so sumou, ktorú chcete poukázať. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť Občianskemu združeniu, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

3. Potrebné údaje:

IČO: 422 884 61

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Young art show
Sídlo: 
Slnečná 371/18, 922 10 Trebatice

3. Najneskôr do 30.4.2016 pošlite/doručte daňovému úradu v mieste bydliska všetky potrebné formuláre: Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) zo zaplatenej dane a potvrdenie o zaplatení dane príjmov zo závislej činnosti. V prípade, že môžete darovať 3%, tak aj Potvrdenie organizácie, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník v roku 2015 minimálne 40 hodín.

 

 

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

1. Po vyplnení daňového priznania si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Občianskemu združeniu Young art show poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3 €. Alebo  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%).

3. Potrebné údaje na vyplnenie:

IČO: 422 884 61

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Young art show
Sídlo: Slnečná 371/18, 922 10 Trebatice

4. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť Občianskemu združeniu, že ste jej Vy zaslali svoje 2% (3%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... nie však poukázaná suma).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2016 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Občianskemu združeniu Young art show.

 

Ak ste právnická osoba -  1,5% (2%) v roku 2015:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba v roku 2015 do termínu podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) nedarovala financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účet (aj inej organizácii ako Občianskemu združeniu Young art show), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. Ak právnická osoba darovala v roku 2015 do termínu podania daňového priznania financie vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, môže poukázať Občianskemu združeniu Young art show 2% z dane – vyznačí v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sú už uvedené kolónky.

3. Potrebné údaje:

IČO: 422 884 61

Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Young art show
Sídlo: Slnečná 371/18, 922 10 Trebatice

4. Novinka v roku 2016, ktorá nám pri administratíve pomôže je, že môžete oznámiť združeniu, že ste jej Vy zaslali 1% (2%) – zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

5. Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne podľa sídla) a zaplaťte daň z príjmov. 

 

Poznámky:

  • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
  • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
  • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Slávnostná finisáž výstavy sa bude konať v piatok 21. 10. 2016 o 19:00 vo Veľkej sále Domu umenia Piešťany. Podujatie bude moderovať Diana Hágerová. Na módnej prehliadke počas finisáže predvedú svoje kolekcie módne dizajnérky: Kristína Bánovská, Monika Pšenicová, Petra Kovácsová, Tatiana Ďurkovová, Tatiana Dvořáková, Viera Futáková. Program bude obohatený vystúpením klaviristu Jána Raua, tanečníkov z For Fun Crew a rappera VLADISA. Počas finisáže budú môcť návštevníci ochutnať špeciality z dielne študentov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. 

Tu si môžete stiahnuť katalóg s prácami 64 mladých výtvarníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Ruska, Rumunska, Srbska, Španielska, Veľkej Británie a USA. 

Stiahnuť katalóg

Výstava 64 mladých výtvarníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Ruska, Rumunska, Srbska, Španielska, Veľkej Británie a USA. Slávnostná finisáž výstavy sa bude konať v piatok 21. 10. 2016 o 19:00 vo Veľkej sále Domu umenia Piešťany. Podujatie bude moderovať Diana Hágerová. Na módnej prehliadke počas finisáže predvedú svoje kolekcie módne dizajnérky: Kristína Bánovská, Monika Pšenicová, Petra Kovácsová, Tatiana Ďurkovová, Tatiana Dvořáková, Viera Futáková. Program bude obohatený vystúpením klaviristu Jána Raua, tanečníkov z For Fun Crew a rappera VLADISA. Počas finisáže budú môcť návštevníci ochutnať špeciality z dielne študentov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. 

Termín konania výstavy od 5. do 30. októbra 2016. Slávnostná finisáž v piatok, 21. októbra 2016 o 19:00.

Otváracie hodiny: utorok - piatok: 14.oo – 17.oo, sobota - nedeľa: 14.oo – 18.oo, pondelok: ZATVORENÉ